Střevo a deprese


Nervový systém a střevo – jak vlastně spolupracují?

Nervový systém a střevo – jak vlastně spolupracují?

Základem zdravého střeva je každodenní meditace přes výše zmíněné prostředky, abychom alespoň na pár hodin denně dokázali aktivovat parasympatický nervový systém. Pokud se nám to má povést, musíme jít přes bloudivý nerv (vágus nerv). Bloudivý nerv je spojení mezi střevními bakteriemi a mozkem. Střevní bakterie komunikují přes bloudivý nerv s mozkem a proto aktivita bloudivého nervu nesmí být poškozena nebo snížena.