Online formulář pro odstoupení od smlouvy

Příjemce: Kingray s.r.o., Růžová 728/2, 050 01 Revúca

tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy a potvrzuji přesné uvedení údajů ve formuláři níže.

(Můžete si zvolit Odstoupení od smlouvy vyplněním Online formuláře, nebo vytištěním PDF formuláře, který je třeba poslat na naši adresu)

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o a změně některých zákonů

Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení jsem povinen / povinna zaslat zboží prodávajícímu.