Koronavirus, COVID-19 způsobuje oboustranný zápal plic (pneumonie)

Momentálně v tomto těžkém období pneumonii koronavirus COVID-19. Je to virus, který napadá hlavně plíce a je zodpovědný za oboustranný zápal plic. Všem uživatelům BIOquantu doporučujeme zvýšit dávku BIOquantu na 2xdenně na dosažení co nejlepší krevní reologie. Když je krevní reologie v pořádku, tak tělo viry překoná snadněji a rychleji.

Doporučujeme používat i oximetr, abyste si byli jisti, že kyslík se nesnižuje a tělo a buňky netrpí. Test oximetrem dokáže nepřímo prokázat problém s plícemi.

Příznaky pneumonie závisí na jejím typu. Každou pneumonii však provází obvykle:

 • horečka
 • kašel a vykašlávání hlenů (pocit zatékání hlenů)
 • dušnost
 • třes
 • zimnice

Bakteriální pneumonie:

 • teplota do 40C
 • neustále pocení
 • rty a ruce mohou být namodralé, nebo bílé kvůli nedostatku kyslíku v krvi

Virová pneumonie:

 • podobné pocity jako při chřipce
 • bolest svalů a kloubů
 • teplota, někdy horečka
 • zhoršující se kašel, hlavně suchý
 • modré rty
 • virová pneumonie může velmi snadno sklouznout do bakteriální pneumonie.

Pneumonie způsobená koronavirus Covid-19:

 • podobné pocity jako při chřipce
 • horečka
 • Bolest hlavy a krku
 • Suchy kašel
 • dusivý kašel
 • nízká hladina kyslíku v krvi

Pro koronavirus je typický oboustranný zápal plic, který způsobuje dušnost a pocit nedostatku dechu. Hladina kyslíku v těle také rychle klesá, co víte si v domácí karanténě kontrolovat přes oximetr. Příliš nízká hladina pod 90 vyžaduje kontoktovanie lékařem a hospitalizaci. Může dojít i k selhání plic. Kontrola kyslíku je nutná v domácí karanténě.

Diagnostika pneumonie

Existuje několik způsobů jak se pneumonie diagnostikuje. Základním prvotní diagnostikou je přes stetoskop. Pokud lékař mě podezření na pneumonii, může provést další následující testy:

 • rentgenová radiace
 • krevní obraz
 • odebrání vzorku hlenu
 • odebrání pleurální tekutiny
 • pulzní oximetr pro měření kyslíku v krvi

Základní léčebné postupy

Léčebné postupy se liší při virové a bakteriální pneumonií. Avšak obě vyžadují:

 • Klid na lůžku
 • Neustále dodržování pitného režimu
 • Nedoporučuje se brát léky na zastavení kašle. Právě naopak, kašel odstraňuje hlen a proto je tou správnou obrannou reakcí těla. Jedině kašlem odstraníme hlen.
 • Antibiotika v případě potvrzené bakteriální infekce.
 • V zahraničí se používá i laserové ozařování krve a někdy se používá i infračervené světlo.

V zahraničí se při pneumonií používá intravaskulárně ozařování krve. Klinické studie ze světa prokazují vysokou účinnost. Kromě toho, laserové ozařování krve (LLLT) zvyšuje účinek antibiotik, posiluje imunitu a zlepšuje průběh a léčbu onemocnění. Důvodem, že to funguje je, že pneumonii vždy doprovází zhoršení viskozity a reologie krve. Proto se objevují modré rty, ischemické stavy, zhoršená koagulace krve, což může vést až k tvorbě trombů v krevním řečišti. Tedy příčina onemocnění vede k takovému stavu, že tělo se pomalu ani neví bránit a regulační mechanismy organismu selhávají. Laserové ozařování proto může fungovat normalizačně. Při pnemónií se pozoruje až hyperkoagulace krvi, což znamená velmi zvýšené riziko různých příhod a laserové ožarovnie krve normalizuje i hemokoagulaci. Pokud se během léčby používá laserové ozařování krve, zlepšuje se průběh léčby onemocnění.

Z některých zdrojů literatury uvádíme:

Studie: Laserové ozařování krve (LLLT) u pacientů s pneumonií získanou z komunity

Účelem studie bylo pozorování vlivu laserového ozařování krve na hladinu laktoferinu u pacientů s pneumonií získanou z komunity. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla léčena medikamentózně a druhá skupina byla léčena nitrožilním laserem se spojitým světlem po dobu 5-7 minut a každý pacient dostal 7 dávek laseru. Kontroloval se laktoferin před a po léčbě. Výsledkem byl významný pokles laktoferinu na normální hodnoty u pacientů léčených laserem. Lékaři v této studií proto doporučují pacientům s pneumonií použití laserového ozařování krve.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26036081

Studie: Laserová terapie u starších pacientů s pneumonií

Účelem této studie bylo ohodnotit účinek laserové terapie u starších pacientů, kterým byla diagnostikována pneumonie. Sledování zahrnovalo analýzu jejich klinického stavu, respiračních funkcí, plicní krevní tok a imunologické parametry. Jedna skupina byla léčena klasickou medikamentózní léčbou a druhá Transkutánní laserem s nízkou intenzitou. Výsledky ukázaly, že skupina léčena laserem měla nepopiratelné zlepšení, byl pozorován dřívější pokles klinických příznaků. Tyto údaje prokazují, že laserová terapie je vhodnou metodou k léčbě u pacientů s pneumonií.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11550371

Studie: Intravenózní laserová terapie při akutní pneumonií

Studie zkoumala 70 pacientů s akutní pneumonií. Referenční skupina s 25 pacienty dostalo tradičnínou léčbu. Účinky laserové terapie na klinický obraz, stav buněčných a plazmatických faktorů koagulačního systému, fibrinolýzy a krevního oběhu v místě postižení pneumonií byly vyšetřeny u pacientů s akutní pneumonií během jednotlivých testů a po léčbě. Laserová terapie měla příznivý vliv na klinický průběh pneumonie, zlepšila se a urychlilo se obnovení krevního oběhu s normalizaci hemostázy na rozdíl od rutinní léčby.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2799521

Studie: Použití laserového ozařování laserem s nízkým výkonem v kombinované léčbě u pacientů s akutní pneumonií

Tato studie byla provedena na 19 pacientech. Po 2-3 aplikacích laserem došlo u pacientů k redukci bolesti, redukci pocitu tlaku a tíhy na hrudi, ke snížení intenzity kašle, k normalizaci spánku, ke zlepšení biochemických indexů, externích respiračních funkcí a ke zkrácení času hospitalizace.

Studie: Parametry propustnosti membrány, mikrocirkulace, vnější dýchání a hodnoty stopových prvků ve skupině léčenou laserem a medikamentózně.

Tato studie testovala 142 pacientů s pneumonií a rozdělila je do dvou skupin. 96 pacientů bylo léčeno medikamentózně a laserem. 46 pacientů bylo léčeno jen medikamentózně. Ve skupině léčené i laserem byla upravena propustnost buněčných membrán, došlo ke zvýšení koncentrace železa a chromu v krevním séru, došlo ke zlepšení mikrocirkulace. Tyto změny poukázali na zlepšení imunity a vnějších respiračních funkcí. Podle lékařů laser je ideálním řešením při léčbě pneumonie, buď kombinovaně s léky, nebo bez léků, v závislosti na typu a závažnosti pneumonie.

Článek: Vývoj a klinické aplikace intravenózního laserového ozařování krve

Zdroj: https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/18/2/18_2_69/_pdf

Tento zdroj nabízí komplexnější pohled na problematiku laserového ozařování krve UV světlem. Toto je schopné zabíjet bakterie cirkulující v krvi. Problémem je, že musí být prováděny mimotělně, protože UV světlo má silnou absorbci na hemoglobin, tak je třeba rozptýlit světlo do celého objemu krev. Aplikace se provádí na specializovaných pracovištích. V Rusku se po takové aplikaci zvykne aplikovat červené laerové světlo, aby se minimaliovali poškození vyvolané UV světlem, protože kromě likvidace bakterií může vyvolávat i poškození lidských tkání. Opodstatnění metody je pro rezistnenté kmeny cirkulujících patogenů v krvi na antibiotika, kdy může být metoda velmi úspěšná a zachraňující život.

Závěr

Existuje spousta dalších studií, které dokazují vliv laseru na imunitu. Laser zlepšuje a normalizuje imunitu, zlepšuje elasticitu červených krvinek, zlepšuje jejich deformabilitu, čímž jsou schopny navázat více kyslíku, dodává energii všem buňkám, tkáním a orgánům. Zlepšuje se mikrocirkulace a tím funguje laserové světlo normalizačně. Pravidelné používání laserového ozařování krve má mnohé příznivé účinky zlepšováním parametrů krve tedy krevní reologie.