Proč konzumovat artemisininu spolu se železem?

Artemisininu a onkologická onemocnění

Artemisininu je chemická sloučenina, která reaguje se železem za vzniku volných radikálů, které mohou ničit buňky. Rakovinné buňky si na svou proliferaci vyžadují a absorbují velké množství železa. Jsou náchylnější na cytotoxický účinek artemisininu jako normální buňky. Rakovinné buňky exprimují velkou koncentraci receptorů transferinu na buněčném povrchu, které usnadňují absorpci plazmatického proteinu přenášejícího železo prostřednictvím endocytózy. Kovalentní značením artemisininu na transferin se artemisininu mohl selektivně zachytit a zkoncentrovat rakovinovými buňkami. Dále by se artemisininu i železo transportovali do buňky v jednom balení. Jakmile je molekula transferinu označena artemisininu endocytovaná, uvolní se železo a reaguje s artemisinínovými zbytky označenými na transferin. Tvorba volných radikálů zabíjí rakovinné buňky. Autoři zjistili, že transferin značený artemisininu je vysoce selektivní a účinný při zabíjení rakovinových buněk.

Závěr: Konzumace artemisininu a železa dokáže zabíjet rakovinné buňky ještě efektivněji, než samotný artemisininu.

Link na PubMed

Artemisininu a Covid-19

Překlad článku ze stránky WHO

Brazzaville - Světová zdravotnická organizace (WHO) vítá inovace po celém světě včetně výměny léků, tradičních léků a vývoje nových terapií při hledání potenciálních způsobů léčby COVID-19.

WHO uznává, že tradiční, doplňková a alternativní medicína má mnoho výhod a Afrika má za sebou dlouhou historii tradiční medicíny a lékařů, kteří hrají důležitou roli při poskytování péče populacím. Léčivé rostliny jako Artemisia annua (artemisininu) se považují za možné způsoby léčby COVID-19 a měly by se testovat na účinnost a nepříznivé vedlejší účinky. Afričané si zaslouží používat léky testovány na stejných standardech jako lidé ve zbytku světa. I když jsou terapie odvozeny z tradiční praxe a přirozené, je stanovení jejich účinnosti a bezpečnosti důslednými klinickými zkouškami kritické.

Africké vlády prostřednictvím svých ministrů zdravotnictví přijali rezoluci vyzývající členské státy, aby předložili důkazy o bezpečnosti, účinnosti a kvalitě tradiční medicíny na padesátém zasedání regionálního výboru WHO pro Afriku v roce 2000. Země také souhlasili s provedením příslušného výzkumu a požadováním regulační agentury pro léky, aby schvalovali léky v souladu s mezinárodními normami, mezi které patří produkt, který se řídí přísným protokolem o výzkumu a podrobuje se testům a klinickým zkouškám. Tyto studie obvykle zahrnují stovky lidí pod dohledem vnitrostátních regulačních orgánů a mohou trvat několik měsíců ve zrychleném procesu.

WHO spolupracuje s výzkumnými institucemi na výběru produktů tradiční medicíny, u kterých je možné zkoumat klinickou účinnost a bezpečnost léčby přípravkem COVID-19. Organizace bude dále pokračovat v podpoře zemí při zkoumání úlohy tradičních lékařů při prevenci, kontrole a včasném odhalení viru, jakož i při postoupení případů zdravotnickým zařízením.