Jako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krve a co se v těle děje

Jako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krve a co se v těle děje

Podle světových statistik WHO Covid-19, statistiky ukazují, jaké následky má nedokysličení těla. Kyslík SpO2 u pacientů s Covid-19 klesá pod 90%, někdy je to 80-90%. Normální hodnoty kyslíku SpO2 u zdravých lidí jsou cca. 98-100%, vždy však nad 95%. Při nízkém kyslíku během infekce Covid-19 nastává stav nedokysličení těla, který způsobuje, že krev "houstne".

Samotná infekce primárně už na začátku způsobuje růst reaktivních a zánětlivých proteinů v těle nebo růst sedimentace erytrocytů a to způsobuje primárně zhoršení viskozity krve.

Postupně vzniká nedokysličení v orgánech nazývané jako lokální ischemie a pokud zasáhne celé tělo mluvíme o celotělové ischémii. Nedokysličení tedy nízká koncentrace kyslíku způsobuje, že koncentrace oxidu uhličitého musí být vyšší a v důsledku vysoké viskozity je odvod CO2 výrazně zhoršený a následně nastává překyselení, která znovu vede ke zhoršení viskozity a reologie krve. Následuje oxidační stres a ten stejně vede ke zhoršení viskozity a reologie. Je to začarovaný kruh.

Vysvětlení některých pojmů:

  • nízká viskozita: krev teče lehčí a je "tekutá" (požadovaný stav)
  • vysoká viskozita: krev teče těžší a je "hustá" (nežádoucí stav)
  • Viskozita je odpor tekutiny proti proudění, čím je vyšší, tím je vyšší odpor proti proudění.
  • Krevní reologie pojednává o deformačních vlastnostech krve a její elementů. Elasticita nebo pružnost elementů snižuje viskozitu a naopak rigidita nebo tuhost elementů zvyšuje viskozitu.
  • ORP - oxidačně-redukční potenciál měří se v milivoltech. Kladné hodnoty svědčí o existenci volných kyslíkových radikálů, které mohou poškozovat buňky a jejich komponenty.
  • SpO2 hodnoty na oxymetry nám ukazují:
  • normální hladina kyslíku na oxymetry SpO2: 98-100% (požadovaný stav)
  • nižší hodnoty SpO2, které vyžadují ostražitost a kontroly: pod 95%
  • hodnoty, kdy je třeba vyhledat lékaře: pod 90%
  • kritické hodnoty: pod 80%

Nízká saturace hemoglobinu kyslíkem

Výsledkem všech těchto faktorů pod vlivem koronavirus je, že krev je tak hustá, že je jen omezeně schopna plnit své funkce a tedy vstřebávat, vázat a roznášet kyslík v plicích a odnášet oxid uhličitý. Proto kyslík klesá pod 90%, což se děje u pacientů s Covid-19, kteří mají zápal plic. Některým klesá kyslík i na hodnoty cca. 80%, což je život ohrožující stav. Všichni však řeší pouze navyšování obsahu kyslíku a parciálního tlaku kyslíku v plicích, ale nikdo neřeší druhou stranu plic a to "tekutinu", která má kyslík vázat a roznášet po těle a odebírat z těla odpadní oxid uhličitý a odnášet ho do plic. A právě o té druhé straně plic - o krvi je tento článek.

Překyselení organismu (acidóza)

Život jsou chemické reakce jako například spalovací reakce a oxidační reakce, kde palivo oxiduje, s tím, že vzniká energie a vzniká oxid uhličitý s vodou tedy kyselina uhličitá. A právě ta způsobuje acidózu (kromě dalších kyselin). Jenže ve stavu husté krvi tedy její špatného proudění je acidóza mnohem vyšší než by byla v zdravém organismu s dobrým prouděním krve. Následkem acidózy je oxidační stres, protože nízké pH se vždy spojuje s vysokým ORP (v mV).

Riziko vzniku krevních sraženin

Všechny faktory dohromady zmíněno nahoře způsobí takový stav, že když je krev velmi hustá s vysokou viskozitou a zhoršenou reológiou, tak v takovém stavu trombocyty jsou vytlačovány ke stěnám cév a všechny faktory způsobují, že podmínky v těle jsou tkz. "Lepivé".

Ve stavu acidózy játra produkuje více LDL cholesterolu a reaktivní zánětlivé proteiny. LDL v kyselých a oxidačních podmínkách je lepivý a v konečném důsledku se začíná proces formování plaků. To znamená, že červené krvinky vytvářejí ruličky. Běží i proces formování trombů. Trombocyty se shlukují a snadno se formují fibrinové vlákna, protože všechny faktory, které jsme zmiňovali ovlivňují i ​​srážlivost krve a tendence k tvorbě trombů je velmi vysoká. A to je důvod, proč i mladí lidé dostávají infarkty a mozkové příhody a mají i zvýšené riziko embolie. Pravděpodobnost tvorby trombů je velmi vysoká při nízkých hodnotách SpO2.

Kumulace odpadů

Při velmi nízkých hodnotách kyslíku, což navíc nastává je i poškozování mitochondrií - palivových článků našich buněk. Ve stavu, kdy v těle je nedostatek kyslíku, ačkoli je i dostatek paliva, tak spalování běží velmi špatně. Produkuje se hodně odpadů. Všechny faktory, které jsem zmiňoval jako acidóza, tedy překyselení, oxidační stres atd. poškozují i ​​DNA buněk. Vyléčeni pacienti, kteří kteří byli ve stavu dlouhodobé ischemie mohou mít poškozené DNA buňky nebo mitochondrie. Všichni víte, jak vypadají staří lidé s mitochondriální nedostatečností. Tímto poškozením pravděpodobně délka života zkracuje a zároveň pravděpodobnost výskytu mnoha onemocnění stoupá, protože během dlouhotrvajících stavů husté krve tělo ukládá odpad a nedokáže je efektivně odstraňovat. Když je krev hustá, ledvinám a játrech se těžko pracuje a těžko se jim odstraňují odpady z

krve.

Je to úplný opak oproti stavu, pokud by byla krev dobře tekutá, tedy pokud by byla splněna podmínka perfektní viskozity a reologie.

Vlastnosti krevní reologie

Krev potřebuje být v dobře tekuté formě proto, aby v plicích dobře odebírala kyslík, aby se dobře filtrovala v ledvinách, aby se vyloučily všechny odpady a kyseliny. A také, aby dobře předávala v plicích při příchodu oxid uhličitý, který se přenáší rozdílem parciálních tlaků nebo koncentrací do plic tak, aby se kyslík, který je ve vyšším parciálním tlaku v plicích zase vtlačil do kapilár, které obklopují každou alveolu v plicích a navázal se na červené krvinky.

Plíce a krevní síť

Plíce mají dvě strany. Jedna strana je vzduch, popřípadě obohacený vzduch kyslíkem. Druhá strana je krev a mezi tím je stěna alveolů a stěna kapilár.

Stěny jsou velmi tenké, a i když ta stěna alveol je v důsledku pneumonie obalená povlakem a je zhoršený přestup, přestup je na druhé straně mnohem více zhoršený špatnými vlastnostmi krve.

Pokud by ve stavu pneumonie byla krev perfektní a tekutá, přece jen pravděpodobnost vytlačení oxidu uhličitého z krve do plic a šance nasátí kyslíku z plic do krve by byla mnohem vyšší.

Tak by lidé nemuseli upadat do stavů ischemie až pod SpO2 80%, ale mohla by to být pravděpodobně úroveň 92% a více.

Doporučení pro uživatele BIOquantu

Doporučujeme všem uživatelům BIOquantu, aby používali BIOquant jako prevenci, neboť jen ve stavu tekuté krvi imunita dokáže perfektně fungovat. Ve stavu husté krvi ani imunita nefunguje tak jak má, protože i bílé krvinky jsou v husté, acidické krve, plné voľnoradikálových forem kyslíku, paralyzovány - do výrazné míry.

Eliminování a rozpouštění odpadů

Život jsou chemické reakce. Podmínky jsou všechno. Acidóza posouvá podmínky chemických reakcí zásadním způsobem ke chorobám. U lidí v acidické podmínkách neběží chemické reakce a enzymatické reakce správně. Tyto faktory komplikují chorobu Covid-19. Mnozí, kteří jsou vyléčeni a musely být na plicní ventilací mohou mít zdravotní následky. Na druhé straně je důležité jak rychle upraví svou viskozitu a reologii krve po vyléčení. Čerstvé odpady, které vznikly během 2-3 týdnů nemoci se rozpouštějí velmi snadno, když je krev co nejdříve v dobrém stavu a je tekutá, s nízkou viskozitou a dobrou reológiou. Pokud však krev není v dobrém stavu po překonání nemoci, tak odpady v těle zůstávají a mohou později způsobovat onemocnění a komplikace. Nejtěžší se rozpouštějí staré odpady a sedimenty. Všichni víte, jak to je, když něco sedimentuje dlouhá léta. Ty vrchní vrstvy jsou vždy křehké a dají se rozbít a odstranit snadněji. Ty spodní jsou hutné, pospojovány, vytvářejí se tam fyzikální i chemické vazby. Staré odpady je obtížné odstranit.

Pokud se všichni vyléčení začnou starat o svou krev, aby vytvářela dobré podmínky, aby byla tekutá, začnou si kontrolovat výstupy moči jako pH a ORP, tak plaky z cév, nebo jiné depozita v mezibuněčném prostoru se dají ještě odstranit. Pokud krev má nízkou viskozitu a dobrou reologii, tak aktivita bílých krvinek stoupá a dochází k odstraňování a rozpouštění odpadů. V případě, že po nemoci zůstává krev ve špatném stavu, tak odpady v těle zůstávají a poškození DNA či mitochondrií mohou ovlivňovat následný život člověka.

Mechanismy zhoršení stavu zdraví a jak běží

Zmíněné informace v tomto článku jsou podloženy literaturou a studiemi. Mechanismy vzniku kardiovaskulárních onemocnění, nebo i trombózy jsou popsány v literatuře, například i v literatuře o hemodynamice a hemoreológii. Jsou to zkoumány vědní disciplíny, které se věnují studiu o krevní reológií a viskozitě a jejich souvislosti s mnoha onemocněními. Jsou zkoumány i sekundární projevy různých onemocnění a jejich vliv na krev a krevní reologii.

Tento mechanismus, který je zde popsán se děje v každém člověku od mládí, přibližně od věku 15-20 let. V určitém období života nám diagnostikují nějaké onemocnění jako například hypertenzi, obezitu, cukrovku atd. Spôsobueje si to sami. Všechny tyto procesy si kazíme sami a děláme to v malých dávkách opakovaně a vždy tam je ten mechanismus, který jsem popsal přes viskozitu a reologii. Stačí když se některá období v životě nehydratujeme správné a už to je faktor zhoršující viskozitu a reologii a způsobující acidózu a oxidační stres a záněty endotelu. A už se to rozvíjí potichu, pomalu. Covid 19 jelikož trvá v těle krátce nevytváří až takové množství odpadů, jaké si můžeme vytvořit za 50 let života. Ale poškození jsou o to silnější, protože kyslík klesá příliš nízko.

Odpady, které se během léčby vytvoří, pokud si neudržujeme v těle dobrou viskozitu a reologii odstraníme poměrně snadno v případě, že si po léčbě nastavíme a udržujeme dobrou viskozitu a reologii krve. Ale poškození DNA a mitochondrií a jejich DNA se asi nezbavíme už nikdy a budeme s tím muset žít. Pokud jsme během léčby dostali i nějakou kardiovaskulární příhodu nebo trombózu, i tyto zanechají trvalou stopu v našem těle.

Homeostáza a její porušení za hranicemi regulačních schopností těla

Zapomněl jsem zmínit jeden mechanismus a to je to, že když je krev hustá, erytrocyty jsou rigidní, tedy tuhé a neelastické (protože každou minutu protéká celý objem krve přes krevní řečiště, které má délku cca. 100 000km, přičemž nejdelší délku má endotel kapilár a erytrocyty se přes něj prodírají a třou se o vnitřní výstelku) a vytváří se tam tření a poškozování endotelu. Vytváří se zánět endotelu a ze zánětu endotelu stoupají zánětlivé proteiny a opět se zhoršuje viskozita a reologie. To je poslední faktor, který jsem zatím nevysvětlil v celé této skládačce. Tedy lidé s určitými rozvinutými nemocemi mohou trpět na Covid-19 mnohem více než mladí a zdraví lidé a především jsou to starší lidé, které ich prvotní viskozita a reologie v době, kdy virové onemocnění dostali byla zhoršená. To ovlivňuje stav jejich imunity a proto jejich schopnost bránit se viru je tímto faktorem výrazně snížena. Kromě toho i určité léky zvyšují citlivost lidí na tento virus, mechanismy už jsou známé.

Pokud jsme překročili magickou hranici homeostázy, tak tam, kde již není možná vazodilatace a v tkáni je ischemie, no tak samozřejmě v těle začínají se hromadit věci, které tělo neumí regulovat.

Tělo se snaží zvyšovat hematokrit, ale to je faktor, který funguje jako regulační jen ve stavu malých odchylek od normální viskozity. Ve výše uvedeném stavu funguje jako faktor, který zvyšuje viskozitu a tím funguje jako kladná zpětná vazba a viskozita se zhoršuje. Tělo není schopno svými regulacemi zvládnout výrazné odchylky od normální viskozity a reologie. Pokud máte se stoupajícím věkem stoupající hematokrit, je to jasný signál, že se ve vás zhoršuje viskozita a reologie krve. Pokud jejich napravíte, tělo hematokrit sníží. Mohou tom pozorovat všichni uživatelé přístroje BIOquant.

Je normální, že v tom tkáni, kde se rozvíjí lokální ischemie běží nahoru popsané procesy. Najkritickejší orgán začíná trpět větší a větší ischemií, následuje acidóza, následně oxidační stres, následují zánětlivé procesy v těle. Vytvářejí se zánětlivé proteiny, které zhoršují viskozitu krve ještě více.

Obrázek první: Červené krvinky jsou odděleny, elastické, snadno procházejí kapilárami.

Obrázek druhý: Červené krvinky jsou lepivé a spojují se do ruličky. Nejsou schopny navázat na sebe kyslík, tak jako oddělené krivnky. Těžko procházejí kapilárami musejí se přes ně ,, třít ,, a vytvářejí zánět. V pozadí je vidět vystupující fibrin.

Oximetr jako diagnostická pomůcka

Kingray Oximetr Profi měří tepovou frekvenci, index perfuze a kyslík SpO2.

Termíny jsou dobře vysvětleny a definované v (1).

Kyslík SpO2: Saturace kyslíkem označována jako SpO2, je definována jako poměr oxyhemoglobin k celkové koncentraci oxid a deoxy-hemoglobinu přítomného v arteriální krvi. Arteriální saturace kyslíkem, SpO2 (parametr měřený oxymetrem) se obvykle vyjadřuje v procentech. Za normálních fyziologických podmínek je arteriální saturace kyslíkem 95-100%. Pokud si při nízkém SpO2 nasadíte BIOquant, zlepšení viskozity a reologie krve dříve či později přinesou nárůst SpO2 směrem k normálu, což je 95-100% Pokud jste dlouhodobý uživatel a nevíte dosáhnout 98-100% doporučujeme zvýšit příjem železa ve stravě, aby se zvýšila kvalita hemoglobinu, neboť červené krvinky se produkují neustále, každou jednu sekundu se vyrábí 2 miliony červených krvinek. Jejich výroba trvá dva dny. Životnost je 4 měsíce a jejich vlastnosti a jejich membrány jsou klíčové pro transport kyslíku, což lze ovlivnit přístrojem BIOquant.

Perfúzní index: perfúzní index nebo PI se označuje jako puls index nebo index perfuze. Je to poměr pulzujícího krevního toku k pulznímu statickému krevnímu toku v periferii tkáně u pacienta, například prstu. Perfúzní index je indikace síly impulsu v místě senzoru. Hodnoty PI se pohybují od 0,02% pro velmi slabý puls do 25% pro extrémně silný puls. Index perfuze se liší v závislosti na pacientech, fyziologických podmínkách a monitorovacích místech. Kvůli této variabilitě by si měl každý pacient vytvořit svůj vlastní "normální" index perfuze pro dané místo a použít jej pro monitorovací účely. Vysoké PI znamená také, že pulzní vlna od srdce se šíří k periferiím dobře, že tok krve v cévách je laminární a kapilarita místa, ve kterém se měří je dobrá a tak pulzní vlna dosahuje velkou amplitudu, což znamená dobré prokrvení všech orgánů těla a nejen dané periferie, tedy například konečku prstu.

Srdeční frekvence (tepová frekvence): I když existuje široká škála normálních podmínek neobvykle vysoká nebo nízká srdeční frekvence může naznačovat závažný problém. Poraďte se se svým lékařem, pokud je vaše klidová srdeční frekvence neustále nad 100 úderů za minutu (tachykardie) nebo pokud nejste sportovec a klidová srdeční frekvence je pod 50-60 tepů za minutu (bradykardie) - zejména pokud máte jiné příznaky nebo příznaky jako jsou mdloby, závratě nebo dušnost.

Dlouhodobí uživatelé BIOquantu mají srdeční frekvenci od 50-60 úderů, protože jejich srdce je silné a v dobrém stavu, cévy jsou čisté a krev s dobrou viskozitou a reológiou snadno proudí cévami až k periferiím. Tehdy homeostáza i hemostáza fungují tak, jak je třeba a tělo si reguluje hravě podmínky v kterémkoliv orgánu a tkáni. Variabilita srdečního pulsu takových lidí je velmi vysoká a srdce okamžitě reaguje na každý pohyb člověka, na měnící se potřebu krve v kterémkoliv orgánu.

Avšak i mnozí nemocní mají 50-60 úderů za minutu, ale to proto, že jejich krev je hustá, srdce vyčerpány a slabé. Variabilita jejich srdečního pulsu je slabá. Srdce nedokáže reagovat na měnící se potřeby těla a orgánů. Takové srdce musí nejprve zesílit, jeho variabilita pulzu musí zvýšit, tepová frekvence nejprve roste, tak jak se zlepšuje stav srdce a stav krve a až pak je šance na pokles tepové frekvence jak jsme uvedli v předchozím případě. Ne u každého se však dá stav zlepšit, neboť stav cév a stav oslabení srdce zde hraje významnou roli.

Jak funguje index perfuze

Každý člověk je sestaven z množství článků. Je to jedna řetěz, v níž jsou všechny orgány, systémy a tkáně samostatnými články řetězu. Když ji budeme napínat, vždy povolí jen jeden článek. Pokud vezmu 100 stejných řetězů (reprezentují 100 lidí) a budeme je napínat, vždy povolí jiný článek a ne vždy jen stejný. A tak je to i u všech lidí a to je ta příčina rozdílu, proč se u lidí rozvíjejí různá onemocnění. Dokonce každý náš prst má jinou kapilaritu.

Pokud si vezmete oximetr, který měří index perfuze a dáte si ho na různé prsty, zjistíte, že na každém jiném prstě je index perfuze různý. Vypovídá to o tom, jak se pulzní vlna od srdce šíří ke konci prstů. První část cév podél ruky je společná, ale mění se to, když se začne systém rozvětvovat do cév do každého prstu a přes arterioly až po kapiláry .... Prst s nejhorší kapilárním vlivem nám v chladu bude chladnout nejrychleji a jeho PI je nejníže při porovnávání prstů.

Přístroj je vhodný k tomu, aby člověk věděl hodnotit svou viskozitu a reologii krve během používání BIOquantu, aby viděl, že laserový přístroj BIOquant opravdu funguje. Například použijete laser BIOquant, dáte si ho do nosu, máte velmi nízký puls index. Puls / perfusion index když během aplikace stoupá, viskozita a reologie se postupně zlepšuje. Nejprve PI naroste a pak, když už je viskozita a reologie optimální tak tehdy nastává jev, že organismus přebírá kontrolu a začíná vazokonstrikci a puls index se vrací do normálu. Pokud jste však zdravý a máte optimální viskozitu a reologii krve ve svém těle, nezaznamenali byste téměř žádnou změnu. Vaše tělo je optimálně nastaveno a funguje správně.

Po zlepšení viskozity a reologie přístrojem BIOquant se řetěz článků - orgánů a tkání - zlepší. Zlepší se prokrvení, ale to co už by bylo prokrvené více než třeba, tak tam začíná redukovat průtok krve a když se zredukuje, tak puls index zase jde zpět buď k původním hodnotám, nebo něco vyšším hodnotám jako před aplikací. Tím vlastně nastane ten jev, že se sníží průtok krve, protože krev je už tekutá a snadno proudí. Snadno se srdci pumpuje, snadno proudí celým tělem a orgány, které jsou prokrvené více uberou průtok krve a orgány, které byly neprokrvená před aplikací, tak jejich prokrvení se zlepší. Práce srdce zcela logicky nejprve stoupá, protože stoupá celotělově perfuze tkání a tedy i objem krve pumpované srdcem a po ustálení klesá a může být nižší než před aplikací. Pokud máte například ložiska v mozku po mozkové příhodě, aplikace BIOquantu způsobí, že problémové oblasti se prokrví nejvíce.

V tom je krása úpravy viskozity a reologie, že upravuje se to, co je v nejhorším stavu. To, co je v dobrém stavu nepotřebuje žádnou nápravu a ani žádnou reálné nedostane. Řešíte vždy jen problémy, protože jste zlepšili viskozitu a reologii krve. Řešíte a staráte se o nejslabší články řetězu Vašeho těla. Krev se postará o nejvíce problémová místa ve vašem těle, postará se o to, že jsou dobře prokrvené, že mají dostatek kyslíku, že spalovací procesy běží správně.

Spalování paliva

S tím spalováním je to takto. Pokud spalujete karbohydráty například glukózu, dostáváte oxid uhličitý, vodu a energii. Pokud v těle přiškrtit kyslík, co se děje při Covid-19, tak spalování začne měnit. Namísto čistých médií energie ATP a H2CO3 a energie, vzniká pouze málo energie a metabolity, které jsou obtížně odstranitelné z těla. Je to úplně jiné spalování, spalování v redukovaném kyslíkovém režimu, kde se tvoří málo energie a mnoho odpadů. Ale abyste vytvořili energie tolik kolik je třeba, spotřebujete mnohem více paliva a produkujete ještě mnohem více odpadů. Ty odpady třeba odstranit, ale jak se to dá, když krev je hustá s vysokou viskozitou a špatnou reológiou? Fakticky to není možné. Tady jsem na tomto příkladu jednoduše vysvětlil, jak to vlastně funguje, když spalování neběží tak jako třeba. Krev přináší palivo. Každá buňka je palivový článek. K tomu palivu přináší kyslík. Ty poměry jsou přesně nastaveny a regulované. Pokud je kyslíku málo a krev ho nedodává dost, procesy neběží optimální cestou a jednoznačně to ničí naše těla.

Pokud tedy máte BIOquant a už máte diagnostikován Covid-19 tak BIOquant vám jen pomůže. Během léčby, i během rekonvalescence. Udělejte opatření, aby vaše viskozita a reologie krve byly co nejlépe. Potřebujete je mít optimální, aby se odstraňovaly odpady z těla, a aby regenerace těla po nemoci proběhla co nejlépe a aby se odpady odstraněny v počátečním stádiích a aby se neusádzali.

Zdroje

1, https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=2v3rae-73jc&feature=emb_logo

2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2

3, https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres

4, https://www.medscape.com/answers/2500122-197477/how-is-severe-or-critical-coronavirus-disease-2019-covid-19-managed

5, https://www.livescience.com/silent-hypoxia-killing-covid-19-coronavirus-patients.html

Doporučené produkty5